Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Kitap ve Öğrenci Materyalleri

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin Hazırlanan Materyaller Öğretmen İle Öğrencilerimiz Kullanımına Sunulmuştur.  http://tegm.meb.gov.tr/www/bilisim-teknolojileri-ve-yazilim-dersi-icin-hazirlanan-materyaller-ogretmen-ile-ogrencilerimiz-kullanimina-sunulmustur/icerik/476 Güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim

Devam