TTK:Yeni İlköğretim Ders Programı Çizelgesi

Bilişim Öğretmenleri olarak uzun soluklu bir mücadelenin ardından TTK’nın yeni ders programına kilitlenmiş haldeydik ve nihayet bugün Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ilköğretim ders programı çizelgesini yayınladı. Her zaman olduğu gibi bu yeni güncellemede de şahsen ben hayal kırıklığına uğradım. Bizim sorunumuzun tek çözümü olan zorunda ders statüsü yine bir başka bahara kaldı ve sadece seçmeli derslere giren tek branş olma ünvanımızı halen korumaktayız.

Ders programı çizegelsi : http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/25051520_ilk_orta_cizelge_25062012.rar

Bu yeni programa göre Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi yine seçmeli olarak 2 saat olarak okutulabilecektir. İlk bakışta ders saatimiz teoride artmış gibi görünüyor olsa bile aslında mevcut durumdan farklı değil ve eğer uygulama çizelge açıklamasındaki gibi olursa zararımıza bile olabilir. Kendi açımızdan bu yeni çizelgeyi değerlendirmekle başlayalım.

Yeni çizelgenin açıklamalar kısmının 4.maddesine dikkat çekmek istiyorum;

Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri sekiz (8) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.

Bu maddeyi kendi okulumdan örnekle ele almak gerekirse; okulum 5 şerli şubelerden oluşmakta ve sınıf mevcutları 40 kişi civarında.  Normalde 2 saatlik bu seçmeli ders seçilirse eğer 5 şubeden toplam 10 saat artı ders olması gerekmekteydi fakat yeni çizelgeye göre seçmeli dersler toplamda 21 adetten oluşuyor ve her şubedeki tüm öğrencilerin bt dersini seçmesi mümkün değil, farklı farklı dersler tercih edilebilecektir, ayrıca 4.maddeye göre 5-6.sınıfta bir öğrenci bt dersini hiç seçmemiş olup 7.sınıfta seçmek isterse ilk defa bu dersi seçen 5.sınıf öğrencileriyle beraber alabilecektir.

Ders programını 36 saat olarak düşünürsek bir öğrenci 8 saat seçmeli ders yani 4 tane seçmeli ders seçebilecektir. Bir sınıf  için hesap edecek olursak  5 şubeden x 40 öğrenci = 200 öğrenci eder. 21 tane seçmeli dersten her biri eğer eşit şekilde dağılırsa 10 ar kişilik gruplar oluşabiliyor fakat öğrenci ve velinin tercihine bırakılan bir seçimde bu şekilde bir dengeden söz edilemeyecek gibi görünüyor. Ayrıca sınıflar içerisinde farklı seçmeli ders tercihinden dolayı seçmeli derslerin zaman olarak aynı saatlere denk getirilmesi gerekmektedir.  4.maddeden dolayı sınıf bazına değil okul bazında aynı saatlerde yapılmak zorunda kalacak. Toplam 8 saatlik bir seçmeli ders süresi oluşturulması gerekiyor. İkil öğretim yapan okullarda bu durum ayrı bir problem fakat bunu göz ardı ederek yorumlamaya devam edersek, cuma gününü seçmeli derslere ayrıyoruz ve o gün 8 saat ders olduğunu farz ediyoruz.

4 sınıf kadememiz var (5-6-7-8) ve seçmeli dersler 2 şer saatten 8 saat etti… Durum böyle olunca Bilişim Öğretmenleri olarak okulda kaç tane sınıf veya şube olursa olsun sadece ve sadece 8 saat derse girebileceğiz. Talep çok olursa 15 pc lik bt sınıflarımız yetersiz kalacak, 30 kişide yada maksimum 45 kişide kotayı doldurmuş olacağız.

Bay ve bayan bilişimci arkadaşlarım malesef  yeni programda da sorunlarımıza çözüm bulamadık, öğrenciler 4 sene içinde yeni sisteme tam olarak girdiğinde şu mevcut durumda 15 saat olan ders sayım yeni program ile beraber max 8 saat olabilecek, bir kazanım yerine kayıp söz konusu… İdaresiyle çatışma halinde olup, sadece dersine giren, formatörlük görevini kabul etmeyen benim durumda olan Bilişim Öğretmeni arkadaşlarımızı, zoraki bu görevlendirmeyi kabul etmek zorunda kalan tüm bilişim öğretmeni arkadaşlarımızı yeni bir zorlu yıl daha bekliyor..

Yeni bir program var, yeni bir sistem var fakat yapılan açıklamalar çok yetersiz, zamanla açıklığa kavuşacaktır ama inşallah yetkili birimler bu sorunların farkındadırlar, umarım ki uygulama benim yorumumdaki gibi olmaz… Ayrıca bu çizelgeye göre ders programı hazırlayabilecek babayiğit idareciler çıkacak mı merak ediyoruz, bir yandan da acaba seçmeli dersleri hafta sonuna kaydırabilirler mi diye düşünmeden de edemiyorum…

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.  Serbest etkinlikleri uygulama  velinin  isteği  doğrultusunda  okul  yönetiminin  kararına  bağlı  olup zorunlu değildir.
2.  Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
3.  Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta  ya  da  sürekli  olarak  alabileceklerdir. Öğrenci,  beşinci  sınıftan itibaren programda seçmeli olarak  yer alan bir dersi  ilk  kez  sekizinci  sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci  sınıftan  itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
4.  Öğretim  programlarının  uygulanmasında  haftanın  belirli  bir  günü/günleri  sekiz  (8)  ders  saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde  farklı sınıf düzeylerinde olup  fakat seçtikleri  ders  açısından  aynı  seviyede  olan  öğrencilerden  seçmeli  ders  grubu  oluşturulması sağlanır. Örneğin  bir  öğrenci  Kur’an-ı  Kerim  dersini  ilk  kez  yedinci  sınıfta  alıyorsa  ve  henüz başlangıç  seviyesinde  ise  bu  dersi  beşinci,  altıncı  ve  sekizinci  sınıfta  okuyan  ve  başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha  rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.
5.  Sanat ve Spor,  Görsel  Sanatlar, Müzik,  Spor  ve  Beden  Eğitimi  dersleri  öğrencilerin  tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
6.  Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir.
7.  İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

Konu ile ilgili yorumları BBNet forumundan takip edebilirsiniz : http://www.bilgisayarbilisim.net/meb-projeleri-uygulamalari-seminerler-haberler-f85/2012-2013-haftalik-ders-cizelgesini-talim-terbiye-kurulu-ya-t90338.html

 

 

Selim (the_korsan)

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

2 thoughts on “TTK:Yeni İlköğretim Ders Programı Çizelgesi

 • 25 Haziran 2012 tarihinde, saat 18:44
  Permalink

  Bahsettiğiniz madde konusunda ileride düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Zaten henüz her şeyi net olarak açıklamış değiller. Kervan yolda dizilmeye devam ediyor.

  Yanıtla
  • 25 Haziran 2012 tarihinde, saat 19:54
   Permalink

   Hocam inşallah diyebiliyorum ancak ne düzenleme yaparlarsa yapsınlar ders zorunlu olmadan sıkıntılar bitmeyecek, sadece seçmeli dersi olan tek branş olma özelliğimizi, bu ünvanı halen koruyoruz…

   Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir