Böte Dosyası: MEB’de Bilişim Öğretmenleri ve BT Dersleri

Derneğimizin girişimleriyle Türkiye Bilişim Derneği (TBD) aylık bilişim dergisinin kapak konusu bu ay MEB’de görev yapan Bilişim Öğretmenlerinin durumu ve Bilişim Eğitimi olmuş. Derginin yayın yönetmeni Koray Özer beyfendinin teşekkürümüze verdiği yanıt konuyu ne kadar önemsediklerini belirtiyor.

Bu konuda TBD olarak biz de doğal olarak tarafız ve bu sorunu çok önemsiyoruz…

BTE Derneğimizin başkanı olan Burcu Yılmaz hocamız şu ana kadar yapılan çalışmalar-raporlar ve anketlerden elde edilen verileri paylaşmışlar. Kasım 2010 tarihinden beri sorunlarımızla yakından ilgilenen, sesimizi duyurmamıza, ilgili birimleri sorunlarımıza aktarmada yardımcı olan Eğitim Bir Sen Genel Bşk.Yard. Ali Yalçın’ın da düşüncelerine yer verilmiş.

Her Bilişim Teknolojileri Öğretmenin okuması/bilgi sahibi olması gereken bir çalışma ortaya çıkmış. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza, dernek başkanımıza, sorunlarımıza gündemlerine alan ve önemseyen TBD’ye teşekkürler…

http://www.bilisimdergisi.org/s143/index.html?page=52

http://www.bilisimdergisi.org/s143/index.html?page=72

[nggallery id=3]

Türkiye Bilişim Derneği, okullardaki Bilişim Teknolojisi dersinin daha fazla öneme alınması ve okullardaki bilgisayar okur-yazarlığının arttırılması ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama aşağıda:

Bilindiği gibi son dönemlerde eğitim-öğretim sistemimizde köklü değişiklik ve düzenlemeler yapılıyor.

Bir yandan Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi “FATİH” Projesi kapsamında öğrencilere tablet bilgisayarlar verilip sınıflar akıllı tahtalarla donatılıyor. İlk ve ortaöğretim programları, bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) iç içe olacak şekilde hazırlanıyor. Projeyle, derslerde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanarak eğitim, öğretimin kalitesinin artırılması, yarınlarımızın, teknolojiyle iç içe büyüyen, yaratıcı kuşaklara emanet edilmesi hedefleniyor.

Diğer yandan, “Bilişim Teknolojisi-BT” dersi, ilköğretim 1, 2, 3, 4, 5. sınıflarında kaldırıldı.  6,7 ve 8’inci sınıflarda bir, ortaöğretimde ise seçmeli 15 dersten biri olarak haftada iki saate indirildi. Ve, Bilişim Teknolojisi dersi, müfredatta değerlendirme notu olmayan derslerden biri oldu.

Bilgisayar ve ilgili teknolojilerin verimli kullanımı, öteki bütün araçlara göre çok daha fazla bir bilinç gerektiriyor. Toplumların gelişmiş teknolojilerden olabildiğince yararlanabilmeleri da hiçbir zaman rastgele olmuyor. Bu konuda başarılı olup olumlu sonuçlar alınabilmesi, bilinçli, alınan kararlarda gösterilen tutarlı tavır ve toplum hayatına öncülük edip katalizör görevi üstlenen sivil toplum örgütleri (STK) ile meslek örgütleriyle işbirliği geliştirilmeyi zorunlu kılıyor.

Toplumun her katmanından üye yapısıyla bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamaya çalışan, bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştiren Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak, Bilişim Teknolojisi dersinin eğitim sistemi içindeki ağırlığının azaltılmış olmasını kaygıyla izliyoruz.

FATİH Projesi’nin başarısı eğitim sistemindeki tüm öğrencilerin, kademeli olarak ileri düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmalarına bağlı. Bilgisayar okur-yazarlığı ise, ilk ve ortaöğretimde Bilişim Teknolojisi, öğretmen yetiştiren fakültelerde de etkin ve gelişmiş bilgisayar derslerinin zorunlu olmasıyla sağlanabilir. Halen 50 kadar üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde Bilişim Teknolojisi öğretmeni olmak amacıyla okuyan yüzlerce öğretmen adayının, özellikle dersin kaldırılması ve haftalık ders saatinin düşürülmesi nedeniyle norm fazlası olarak değerlendirilmesine yol açan sürecin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Üniversitede alan eğitimi görmüş binlerce uzman ve kurulan birçok Bilişim Teknolojisi sınıfı, Bilişim Teknolojisi öğretmeni atamasını beklerken yeni sistemde birçok Bilişim Teknolojisi öğretmenine okutacağı ders olanağı verilmiyor. 880 bin öğretmenin hizmet verdiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) sadece 13 bine kadar Bilişim Teknolojisi öğretmeni görev alıyor.

Eğitimde bilgi işlem teknolojilerinin etkin kullanımı, hem öğretmen hem de öğrenciler açısından gelecekte sorun yaşanmaması ve eğitim-bilgi işlem teknolojileri entegrasyonunun başarı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz:

1.    Bilişim Teknolojisi (BT) ile bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) dersi her kademede zorunlu olmalı.  İçeriği alandaki gelişmeleri yansıtacak ve BİT öğretim programına entegrasyonunu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmeli.
2.    Okullarda görevlendirilen Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin, Bilişim Teknolojisi derslerini yürütmelerinin yanı sıra 4+4+4 uygulaması kapsamında tüm öğrencileri orta düzeyde bilgisayar okuryazarı olarak yetiştirilmeleri sağlanmalı.
3.    Yeterli ve etkin bilgi ve tecrübeye sahip Bilişim Teknolojisi öğretmenleri, okullardaki BİT entegrasyonuna yönelik çalışmalarda diğer öğretmenlere “BİT lideri” olarak rehberlik etmeli.
4.    Bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonunun başarıya ulaştırabilmesi için her okulda bir bilgisayar teknisyeni istihdam edilmeli.
Bu uygulama, Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin görev alanları ile ilgili işleri daha nitelikli bir şekilde yapmaları ve diğer öğretmenlere rehberlik etmeleri için zaman kazandırır. Ayrıca bu uygulamayla, meslek lisesi Bilgisayar Teknisyenliği bölümlerine olan talebin artması ve projenin uygulanmasında karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesine katkı sağlanır.
5.    Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) sınavlarından yüksek puan aldıkları halde atanamayan Bilişim Teknolojisi öğretmenleri, bir an önce görevlerine başlamalı.
6.    Teknolojideki hızlı değişim, edinilen bilgi ve becerilerin kısa sürede yetersiz kalıp sürekli güncellenmesini gerektiriyor. Tüm dünyada sertifikasyon programlarının önemi artarken Avrupa Birliği’nde (AB), 150 ülkede geçerli olan Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (European Computer Driving License- ECDL) oluşturuldu. ECDL için gereken yeterlilikler ancak, her kademede verilecek örgün öğretim programları yoluyla sağlanabilir. Bu nedenle Bilişim Teknolojisi dersleri, her kademede bir zorunluluk olarak yer almalı.

Ülkemizde ECDL’in tek lisans sahibi olan TBD, gelişmişlik adına özellikle eğitmen ve Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin sertifikasyon sahibi olmaları ve ECDL ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını öneriyor.

Kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan TBD, eğitim-öğretimle ilgili düzenlemelerin yapılması, uygulanması ve uygulamalarda ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi aşamalarında üstlendiği sorumluluğun gereği olarak süreçleri izlemeyi sürdürüp gereken katkıyı vermeye devam edecek.

Selim (the_korsan)

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

One thought on “Böte Dosyası: MEB’de Bilişim Öğretmenleri ve BT Dersleri

  • 26 Mayıs 2012 tarihinde, saat 21:27
    Permalink

    inşallah diyorum…

    Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir