Bilişim Öğretmenleri ve Fatih Projesi Anket Sonuçları ve Raporu

BBNet ve Çizgi Tagem tarafından hazırlanan Bilişim Öğretmenleri ve Fatih Projesi anketi tamamlanarak sonuçlar özet halinde raporlaştırıldı, çok ilginç ve çarpıcı sonuçlar var. Ama sanırım anketin sloganı “bu ülkede hiç başarı cezasız kalmaz” oldu. Sonuçlar bu sözü malesef haklı çıkarıyor.

BT öğretmenleri ve Bitefo olarak görev yapan öğretmenlerin sayın bakanın açıklamasının (çocuklar bilgisayar kullanmayı biliyorlar) aksine Bilişim eğitiminin gerekliliği konusundaki ortak görüşleri, her türlü soruna, haksızlığa rağmen, öğretmenlik meslekleri ellerinden alınmaya çalışılmasına rağmen, angarya ve teknik iş odaklı asli görevi olmayan konularda  bile fedakarlık yapmaktan kaçmıyor  canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Detaylar sonuç raporlarında arkadaşlar…

Bilmek ağır bir yüktür, bizde doğru bildiklerimizi gördüklerimizi anlatıyor, paylaşıyoruz..

Anket Sonuç ve Raporuna ulaşmak için tıklayınız..

BBNet forumlarındaki ilgili konuya ulaşmak için tıklayınız

ANKET SONUÇLARI

1-      Anket katılan öğretmen yoğunluğu İlköğretim okullarındandır.

2-      Okullarda öğretmen normu oluşması için gereken minimum 15 saat ders katılımcıların %70’inde yoktur. Şu an Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin %45’i norm fazlası durumdadır. Sonuçlar gösteriyor ki yapılacak ilk norm güncellemesi ile (mayıs-haziran döneminde) Bilişim Öğretmenlerinin %70’i norm fazlası duruma düşecektir. Açıkça görülüyor ki bu sorun çözülmüyor, aksine sorun büyütülüyor. Her türlü uyarı çabalarına rağmen bu durumun bakanlık yetkililerince dikkate alınmamasını şaşkınla izliyoruz.

3-      Bilişim Öğretmenlerinin ders sorunundan dolayı %80’i mecburen formatör öğretmen olarak görev almakta, görev alan öğretmenlerin %35’i mevcut yönetmelikler yok sayılarak zorunlu olarak görevlendirilmektedir.

4-      Bitefo (Bilişim Teknolojileri formatör öğretmeni) olarak görevlendirilen öğretmenlerden %43’ü yapmak zorunda bırakıldıkları işin öğretmenlik mesleği ile bağdaşmadığını düşünmekte, Bitefo görevlendirmesi doğrultusunda gelen iş yükünün (bireysel yetenek gerektiren işler, teknik işler vs) mezun olunan alan ve atama branşı ile hiç örtüşmediği veya çok az örtüştüğü konusundaki sonuçta %85’dir.

5-      Okul idareleri %72 oranla çok basit sorunların çözümü için bile Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerini çağırmakta, buda mevcut idarecilerin bilgisayar kullanımı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını sonucu ortaya çıkarmaktadır.

6-      Ankette Okul bilişim sistemlerinin etkin olarak, amacına uygun (bilgisayar destekli eğitim) kullanılabilmesi için okullarda bitefo bulunması gerektiği ve teknik konulardaki sorunlar için de anlaşmalı teknik servislerin olması gerektiği sonucu çıkmaktadır.

7-      Ankete katılan Bilişim Teknolojileri ve Bitefo olarak görevlendirilen öğretmenler  ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında bilişim teknolojileri derslerinin zorunlu ve 2saat yapılması gerektiğini düşünmektedir.

8-      Okullardaki diğer öğretmenlerde bilişim eğitiminin okullarda zorunlu olarak verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

9-   Velilerin %77’si okullarda zorunlu olarak bilişim eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

10-   Anket sonuçlarına göre öğrenciler Bilişim eğitimi için isteklilerdir fakat mevcut müfredatın yenilenilmesi gerektiğini düşünmektedir.

11-   Okullarda Bilişim Teknolojileri dersinin seçimine %62 lik oranla kurum müdürleri karar vermekte hem bakanlık uygulamaları ve hem kurum idarecilerinin bilinçsizliği yüzünden hem öğrenciler hem de öğretmenler mağdur edilmekte ve bilişim eğitiminden mahrum bırakılmaktadır.

12-   Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin norm sorunlarının çözümü için öne çıkan iki seçenek vardır. Bilişim dersinin zorunlu olarak 2 saat şeklinde okutulması mevcut problemleri çözecek, aynı zamanda çocuklarımız ve gençlerimizde bilişim çağında bu eğitimlerden mahrum kalmayacaktır. Öğretmenlerde asli işleri olan öğretmenlik mesleğini yapabileceklerdir. Sayın bakanımızın yaptığı “çocuklar bilgisayar kullanmayı biliyorlar” açıklaması Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve bu eğitimlerin varolması gerektiğini düşünen eğitimciler arasında teessüfle karşılanmıştır. Zira bu bilgisayar kullanmayı bilmenin formal bir ölçütü de bulunmamaktadır. Anket sonuçlarında bu eğitimlerin gerekliliği sonucu çıkmaktadır.

Yapılabilecek diğer bir uygulamada Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine rehber öğretmenler gibi bir unvan verilerek aynı şartlarda Bilgisayar Destekli eğitim için danışman olarak görev yaptırılması sağlanmalıdır.

13-   Özellikle son yıllarda bilişim dersinin azaltılması/kaldırılmasından dolayı yeterli olarak bilişim eğitimi verilememekte olduğundan, öğrencilerin en başarılı olduğu konular güncel internet uygulamaları olmaktadır (sosyal medya, forum ve oyunlar). Ders az ya da hiç olmadığından dolayı yeterli eğitim alamayan öğrencilerimiz bilişim kültürü kazanamamakta, bilgisayarı bir eğitim araştırma aracı olarak görmek yerine oyun ve eğlence aracı olarak görmektedirler.

14-   BT Öğretmenleri ve Bitefo olarak görevlendirilen öğretmenler;  arıza yapan bilgisayarlara asli görevleri olmamasına rağmen müdahale etmiş, kendi çaba ve imkanları ile bilgisayarları çalışır hale getirmişlerdir. Bunların sonucunda yaşanmakta olan sıkıntılar “bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz” sözünü haklı çıkarır haldedir. Sonuçlara bakıldığında arıza veren bilgisayar sayısı ile Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Bitefo olarak görevlendirilen öğretmenlerin kendi imkanları ile çalışır hale getirdikleri sayı hemen hemen eşittir.

15-   Okullarda kullanılmakta olan MEB internet hatları okul ihtiyacını karşılayamadığından dolayı okulların çoğunluğu ilave olarak özel hat kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

16-   Ücretiz bir şekilde dağıtılan ve Tübitak tarafından geliştirilen milli işletim sistemimiz Pardus olmasına rağmen bu sistemlerin okullarımızda kullanım oranı %1 dir.

17-   Teknoloji çok hızlı ilerlemesine rağmen okullardaki bilgisayarların seviyeleri mevcut yazılımları kaldıramamaktadır. Sistemleri yenilemek için okulların ödeneği olmaması ve bakanlık tarafından da yatırım yapılmamasından dolayı bakanlıkça gönderilen yeni yazılımlar bile kullanılamamakta, çok eski bilgisayarlar atıl halde kalmaktadır.

18-   Okullarda halen bilgisayar destekli eğitim faaliyetinde hiç bulunmamış öğretmenlerin oranı %67’ dir. Kurumlardaki BT sınıfları ve sınıflardaki teknolojik ekipmanların (sınıf bilgisayarı, projeksiyon, akıllı tahta vs) sürekli kullanıldığı okul sayısı halen %25, kullanan öğretmenlerin ise %80’i kaynakları internetten hazır olarak indirmektedir . Kendi materyalini oluşturabilen öğretmenler %5’lik ufak bir bölümü oluşturmaktadır. Bu da gösteriyor ki öğretmenler halen bilişim eğitimi konusunda geridedirler. Fatih projesi kapsamında planlanan kurslar ise çok yüzeysel olup halen ulaşılan öğretmen sayısı çok azdır. Planlanan bu eğitimlerin verilmesi için Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden faydalanmak gibi bir plan da mevcut durumda bulunmamaktadır. Öğretmenlere bilişim becerisi kazandırarak, öğretme ve öğrenme gereçleri hazırlamayı öğretmek ve sevdirmek gerekiyor, yoksa Fatih Projesinin bu şekilde başarılı olması beklenemez.

19-   Teknolojiyle en barışık olan branş olan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin

%61’i Fatih projesinin mevcut haliyle başarılı olacağına inanmamakta;

%63’ü öğrenci başarısını artırmayacağını düşünmekte;

%92’si öğretmenlerin fatih projesiyle gelen donanımları kullanma konusunda yetersiz olduğunu düşünmekte;

%80’i öğrencilerin fatih projesiyle gelen donanımları kullanmak konusunda yetersiz olduğunu düşünmektedir.

Şu an  okullardaki mevcut materyalleri öğretmenlerin %44’ü vasat, %15’inin verimsiz, %36’sının idare edecek kadar, sadece %4’ünün ise verimli kullandığı düşünülmektedir.

20-   Fatih Projesi ise gelen donanım ve materyallerin bilişim eğitim olmadan öğrenciler tarafından  tamamen verimli kullanılabileceğini düşünen öğretmen sayısı %1 dir.

21-   Fatih Projesinde Bilişim Öğretmenlerinden yeterince yararlanılıyor mu sorusuna verilen cevaplarda durumun vehametini göstermektedir. Sayıları 13 bin’i bulan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, bilgisayar destekli eğitim konusunda eğitim almış ve eğitim verecek seviye de olmalarına rağmen, mezun oldukları bölüm isminde bile  (Böte= Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü) Öğretim Teknolojileri geçerken yani Fatih Projesi’nin sac ayaklarını oluşturmaları gerektiği ve bilgisayar destekli eğitime rehberlik etmek için yetiştirildikleri halde üzerilerine görev tanımı dışındaki angarya ve teknik işlerin sorumluluğu yüklenmekte, bu öğretmenlerin potansiyelinden, bu genç branşın enerjisinden olumlu yönde faydalanılmamaktadır. Öğretmenlerin  %56’sı sahip oldukları bilgi ve becerilerden hiç faydalanılmadığını, %37’si çok az faydalanıldığını düşünmektedir.

 

 

Selim (the_korsan)

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir