Bilişim Öğretmenleri Çözüm Bekliyor-BBNet Cebit

9 Ekim İstanbul BBNet Cebit Programında kullandığımız metin…Basınla ilişkileri kuvveti bir arkadaşımızında girişmleriyle Salı günü inşalalh ajanslara da bu yazının ve verilen röportajların düşmesini bekliyoruz.

Bölgemizde ve dünyada söz sahibi olan daha güçlü bir Türkiye istiyorsak bu ancak kendisini yetiştirmiş, üretim yapan, refah düzeyi yüksek bilgi toplumu ile gerçekleşebilir. Türkiye bu gerçeği görmüş ve Bilişim Teknolojilerine dayalı bir kalkınma modelini seçmiştir. Bu bağlamda milyonlarca dolar harcanmış ve büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu yapı bildiğimiz sıradan yatırımlar gibi değildir. Gelişen teknoloji karşısında bu yatırımlar erimekte ve yerine yenilerinin konması gerekmektedir. Bu devam eden bir süreç ve sonu yoktur. Bu yatırımların en büyüğü tabiki milli eğitim sistemimiz için MEB okullarına kurulan BT laboratuarlarıdır. Bu laboratuvarların kurulması aşamasından teknik destek, internet erişimi, personel temini, hazırlayıcı eğitimleri vs..düşündüğümüz zaman aslında yatırımın düşünüldüğünden çok daha büyük olduğu da açıkca gözükmektedir.

Yapılan yatırımların tümünün aktif olarak kullanılması ancak bilgi toplumun yetiştirilmesi ile olacaktır. Bu da düzgün planlanmış bir milli eğitim stratejisi ile olabilir.Bu stratejinin en önemli basamaklarından bir tanesi muhakkak Bilişim Teknolojileri Eğitimidir.

Bir ortama bilişimi götürmek dahil etmek insanları Bilişim ile eğitebilmek değildir.

Bilgisayar kullanmak sadece internette gezinmek, msn kullanmaki facebook üyeligi yapmak, oyun oynamaktan ibaret degildir. İnternet ortamında araştırma yapmak kolay ama araştırma sonuçlarının doğruluğunu test etmek ve birden çok kaynağı analiz edip yeni bir sonuç ortaya çıkarmak zordur.
Bilgisayarlı Eğitim demek, bütün dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar demek de değildir! Projeksiyon cihazı ile tek yönlü bir aktarım söz konusudur. Alıcı olan öğrenci, aktaran olarak öğretmen ve ortam olarak da sunum cihazı rol oynar. Sunum cihazları daha renkli, sevimli, dikkat çekici öğrenme ortamları oluşturur. Çocukların ilgisini çabuk çekebilir, uzun süre ilgilerini bir noktaya toplayabilir. Fakat nihayetinde o da tek yönlüdür. Oysa bilgisayar destekli eğitim öğrencinin bir bilgisayarı kullanması, eğitim yazılımına kişisel olarak hükmetmesi, onu yönlendirmesi anlamına gelir. Bu bilgisayardaki uygun eğitim yazılımları kullanarak sesi, görüntüyü, animasyonu, bağlantıları kullanmasını gerektirir.
Bunca yapılan yatırımlar düşünüldüğünde Bilişim Teknolojileri Eğitimine önem verilmesi gerektiği açıkca ortaya çıkmaktadır.

İlk olarak bt derslerinin yıllara göre degisimine daha sonra da bt ögretmenlerinin okuldaki konumlarına deginmek istiyorum.
Meb’de ilk olarak 2001 yılı temel egitim programı hedefleri arasına ögretmen ve ögrencilerin bilgisayar okuryazarı olmasını saglamak ifadesine yer vermiştir. Egitim sistemimize oldukça geç dahil edilen bilgisayar dersleri 2005 yılına kadar tüm sınıflarda 2 saate kadar okutulabiliyordu.

2005 yılında bilgisayar dersi müfredatında bir takım degisikler yapılmıştır. Bunlar incelendiginde dersin içerigi ve kullanılan kaynaklardan ziyade süre üzerine yogunlaşıldıgı ve degisimin ders saati odaklı oldugu görülmektedir.

BT dersleri TTK’nın 14.07.2005 tarih ve 192 nolu kararına göre tüm sınıflarda haftada 1 saat işlenecek şekilde degiştirilmiştir. Bu ders saati sayısı sınıf seviyesine göre farklılıklar göstermemektedir.

2005-2006 yılları arasında tüm sınıflarda bilgisayar ders saati 1’e düşürülmüştür ayrıca 2006 yılında dersin notla degerlendirilmesi de kaldırılmıştır. Notun kaldırılması örgencilerin hatta ögretmenlerin bile motivasyonlarını düşürmüştür.

Bunun sonucu olarak; Bilgisayar dersi: sadece internet kafelerde veya kişisel bilgisayarlarda çeşitli sitelerde dolaşmak ve zaman kaybetmek olmuş, bilginin teknoloji ile buluştuğu , öğrenme de etkili bir araç olarak kullanma yolunun bu teknoloji ile sağlanacağı, hayatın her alanında gerekliliği, ciddiyeti ve önemli olduğu hissettirilmemektedir.

2007 yılında bilgisayar dersi yeni ögretim programı yayınlamıştır. Buna göre Bilişim Teknolojileri dersi 8 basamaga ayrılarak örgenci seviyesine uygun basamak seçimi yapılmasına da imkan verilmiştir. 4-5.sınıflardaki BT ders saati sayısı da tekrardan 2 ye çıkarılmıştır. 2010 yılına kadar bu şekilde devam eden BT dersleri 23.07.2010 tarihinde TTK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte 4-5.sınıfların seçmeli dersleri arasından kaldırılmıştır. BT dersleri sadece 6-7-8.sınıflarda 1 saat seçmeli olarak okutulabilmektedir. Bu yüzden BT ögretmenleri maaş karşılıgı girmesi gereken ders saatlerini bile dolduramayacak hale gelmişler, bir çok arkadaşımız branşı dersler (müzik, resim, tarım, din kültürü ) girmek zorunda kalmışlardır.

Fakat biz BT ögretmenleri olarak inanıyoruz ki:Bilgisayarı bilmek kadar doğru kullanmak için de BT dersine ihtiyaç var. Bizler Bilişim Teknolojileri ögretmenleri olarak bt derslerinin azaltılması yada kaldırılmasını degil yeni bir müfredat ile hak ettigi degerin verilmesini bekliyoruz. Bilgisayar başına oturan bir örgencimin yazı yazmak için illa word programına, sunum için power point programına ihtiyacı olmadıgını, google’siz de internet kullanılabilecegini ögretmek istiyoruz. Genç bir branş topluluguyuz, enerjimizi egitime harcamak ülkemizi daha ileri seviyeye ulaştırmaya katkı saglamak istiyoruz.

BT ögretmenleri olarak bizim bizim sıkıntılarımıza gelince Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllardır süren plansız ve programsız işleyişinden en çok etkilenen öğretmen grubu olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda ilkögretim bilişim teknolojisi ders saatlerinin azaltılması ve ders notunun kaldırılması ile beraber maaş karşılıgı ders saatini kendi branş dersi ile doldurabilen BT ögretmeni sayısı çok azdır. Kimi meslektaşlarımız 3-4 okul gezerek, kimileri de başka branş dersleriyle maaş karşılıgı ders saatini doldurabilmektedir, kimileri de bilişim teknolojileri formatör ögretmeni olarak görevlendirilmektedir. Şimdi BT Formatör ögretmenlik kavramı nedir, nasıl uygulanıyor kısaca deginmek istiyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknolojileri öğretmenlerini Okullarda Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni ve İl ve İlçelerde Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni olarak yıllardır görevlendiriyor. Bu uygulamanın ilk başladığı yıllarda (1992-1993) amaç kurulmakta olan Bilgi Teknoloji sınıflarının işleyebilmesini ve okulların bilgi teknolojilerine eğitim amaçlı adaptasyonunu sağlamaktı. Fakat aradan geçen bunca yıla rağmen bakanlığın hala aynı yönergeleri ilgi tutarak ve kullanarak görevlendirme yapmaya devam etmesi son yıllarda sayısı hızla artan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerini her bakımdan mağdur ve huzursuz etmiştir.
MEB’lığı eğitim kurumlarının bilgi teknolojileri ile bütünleşmesi için azımsanmayacak kaynaklar aktarmış, çok büyük miktarda paralar harcayarak Bilgi Teknoloji sınıfları kurmuş, Çeşitli firmalarla anlaşmalar imzalayarak (Cisco, İntel, Adobe, Microsoft sadece birkaç örnek) bir çok projenin planlamasını yapmış fakat aradan geçen 16 seneye ve bu 16 senede meydana gelen bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen tüm bu yatırımları eğitim sahasında hayata geçirecek olan EBİTEFO, BİTEFO ve BT öğretmenlerinin görevlerini tanımlamaya, kadrolarını vermeye, sorunlarını gidermeye yönelik somut bir çalışma yapmayarak tüm bu yatırımların atıl kalmasına sebep olmuştur.
BT Formatörü eğitimini alan öğretmenlerimiz 2006 yılı itibariyle Bakanlık onayıyla, BT sınıfları bulunan okullarda Okul Formatörü olarak görevlendirilmeye başlanmıştır. Okul Formatörlerinin görev ve sorumlulukları 15 Mart 1993 Tarih Ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisine göre yayınlanmıştır.

Şimdi 18.12.2008 tarihinden bakanlık yazısından başlayarak olayların seyrini kısaca özetleyelim;

Bilişim teknolojileri formatör Ögretmen görevlendirmesi ile ilgili 18.12.2008 tarihli eski bakanımız Sayın Hüseyin çelik imzalı genelge ile illere bırakılan yetkiden dogan farklı uygulamalar sebebiyle görevlendirmelerin bakanlık onayıyla 1 yıllık yapılacagı duyurulmuş 26 aralık tarihine kadar başvuruların alınması istenmiştir. Bu esnada bazı iller başvuruları zamanında aldı bazı iller ise yarıyıl sonrasına bıraktı. Yine her ilde farklı uygulamalar yapıldı. Yarıyıl tatilinde kimi arkadaşlar okullarında çalışmak zorunda kaldı, kimileri ise tatilini yaptı.

Ardından 16.03.2009 tarihinde yine eski bakanımız Sayın Hüseyin çelik imzası ile yayınlanan yazıda “her bir okula 1 bt formatör ögretmeni görevlendirmesi luzumu önceki yazıda ifade edilmesine ragmen illerden alınan yazılardan gerektigi kadar ögretmenin teklifinin yapılmadıgı anlaşılmıştır”, egitici bt ögretmeni görevlendirmesi için de gerekli sayıda teklif illerce yapılmamıştır” denilmektedir.

Ayrıca aynı yazıda fiilen bt formatör olarak görev yapan ögretmenler valilik onayları alınmak suretiyle 01.01.2009 dan itibaren 30.6.2009 tarihine kadar görevlendirileceklerdir denilerek yetki yeniden illere verilmiştir ve ardından her ilde tekrardan farklı uygulamalar yapılmaya devam edilmiştir.
Örnek verecek olursak

1- görev yaptıgım Trabzon ilinde 04.07.2010 tarihinde görevlendirme duyurusu yapılarak başvurular alınmış, 31.08.2010 tarihinde onaylanarak 01.09.2010-28.01.2011 tarihleri arasında BT ögretmenleri zorunlu olarak bt formatör ögretmeni olarak görevlendirilmişlerdir.
2- Diyarbakır ilinde 06.09.2010 tarihinde başvurular alınmış, 20.09.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görevlendirme yapılmıştır.
3- Afyonda 26.06.2010 a kadar başvurular alınmış olup, 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında istekli ögretmenler görevlendirilmişlerdir.
4- Isparta, Adana, Şanlıurfa ve daha birçok ilde ise bt formatör ögretmenligi görevlendirmesi yapılmamıştır.
5- Ayrıca görevlendirme yapılan illerde sözleşmeli olarak görev yapan bilişim teknolojileri ögretmenleri görev alamamaktadırlar. Bu arkadaşlarımızın yerine 180 saatlik bilgisayar sertifakası olan diğer branşlardaki meslektaşlarımız görevlendirilebilmektedir. Diger meslektaşlarımız da elbette bu görevi yapmak için gayret gösteriyorlardır, belki bizden daha iyi yapanlarda vardır, bt ögretmeni olmayan okullardaki bilişim teknolojisi faaliyetlerinin devamı için gereklidir de ancak bt ögretmeni sözleşmelidir diye bu göreve başvuru yapamamasını ve bu arkadaşlarımızın magdur edilmesini yıllardır anlayamıyoruz.

Örneklerden de anlaşılacagı gibi her ilde farklı uygulamalar vardır, kimi iller hiç görevlendirme yapmıyor, kimi iller dönem aralarında yapıyor, kimi iller 6 şar aylık yapıyor, kimi iller zorunlu kimi ise istege baglı olarak bu görevlendirmeleri yapıyor. Her ildeki meslektaşımızın sorunu temelde ortak fakat ayrı ayrı problemlerle karşılaşmaktadırlar.

Bu görevi almak istemeyip derslerine girmek isteyen bir öğretmene bu görev zorla verilerek 8-17 çalışmaya zorlanmaktadır. Zorla verilmiş olsa bile, devlet memurları kanununa aykırı zoraki görevlendiriliş olsak bile bizler bu vatanın evlatlarıyız, üstümüze düşeni yaptık yapıyoruz fakat biraz olsun bizi kendi yerinize koyarak, bizi yanlış uygulamaların altında ezmeyin, bizleri teknisyen yerine koymayın. Biz bu ülkenin geleceği için gerekli ve önemli olduğumuzu düşünüyoruz.

Bilişim teknolojisi formatör ögretmenlerinin, egitici bilişim formatör ögretmenlerinin istedigi

1- Yeniden planlı bir şekilde yapılacak olan açık net bir görev tanımı,
2- Çalışma saatlerinin makul olması ve çalışma ortamıdır. Nasıl ki rehber ögretmenler kendi çalışma odasında 9-15 çalışma saatlerinde çalışabiliyorlarsa BT formatör ögretmenleri de BT Rehber ögretmenligi pozisyonu ile aynı şartlarda çalışabilirler.

Eğitimde bilişim için, bilişim eğitiminin şart olduğunun anlaşılması önemsenmesi şarttır.

Sayın Genel Müdür Yardımcımız Tunay Bey’in de bu konudaki sıkıntılarımızı hem Personel Genel Müdürlüğüne, hem de Talim Terbiye Kurulu’na iletmesini rica ediyoruz.

İnsan yaşamı doğumdan ölüme kadar, baştan sona değişimlerle doludur. Değişim kaçınılmaz, ürkütücü, bir o kadar da heyecan vericidir. Gelişim ise tamamen bizim elimizdedir. Bizler BT ögretmenleri değişim ve gelişime açıgız, fakat şimdi önümüzü görmek istiyoruz…. Önümüzü görebilmenin yolu da ; Bakanlığımızın BT öğretmenlerinin sesi soluğu olan BBNet sitesi üye ve gönüllülerini, BT öğretmenlerinin fikirlerini dikkate almaları , dinlemeleri ve değer vermelerinden geçmektedir. Bu umudu taşıyor, bekliyoruz. İlgilerinizden ve vereceğiniz desteklerden dolayı başta Eğitek genel md yrd. Tunay bey olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim. Huzurlu ve sorunsuz bir yaşam için hoşça kalın.

[vsw id=”15719950″ source=”vimeo” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Selim (the_korsan)

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir